Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Xã Quảng Ngọc hoàn thiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Quảng Ngọc (Quảng Xương) đã có những chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2020, xã Quảng Ngọc tiếp tục thực hiện đề án xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2020 – 2022. Sau gần 2 năm thực hiện chương trình, đến nay Quảng Ngọc đã hoàn thiện 15/15 tiêu chí, đạt 100% mục tiêu chương trình đề ra.

Công sở UNBD xã Quảng Ngọc được đầu tư xây dựng khang trang, xanh mát

Công sở UNBD xã Quảng Ngọc được đầu tư xây dựng khang trang, xanh mát. (Ảnh: Phương Nam)

Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh, của huyện; Ban thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM theo các bước, lộ trình cụ thể. Đảng ủy có Nghị quyết về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ngay từ đầu kỳ, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã. Ban hành quy chế hoạt động, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời Ban chỉ đạo xã xác định tuyên truyền, vận động là yếu tố đầu tiên quyết định thành công nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ đó làm cho từng người dân, cộng đồng dân cư nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân  hưởng thụ” thành quả xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn một năm triển khai, chương trình xây dựng NTMNC của địa phương đã cơ bản hoàn thành với 15/15 tiêu chí đạt 100% yêu cầu. Cụ thể xã đã huy động Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao là: 487.521 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ nhân dân đóng góp là 402.616 triệu đồng (Nhân dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi : 40.586 triệu đồng, sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà ở: 362.030 triệu đồng)

Đường vào trung tâm xã Quảng Ngọc

Đường vào trung tâm xã Quảng Ngọc. (Ảnh: Phương Nam)

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, đảng bộ, chính quyền xã Quảng Ngọc tiếp tục xác định, việc nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung; đồng thời tăng cường các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hàng năm, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại, thực hiện có hiệu quả các đề án sản xuất nông nghiệp; xây dựng cánh đồng có thu nhập đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm. Cùng với đó, xã cũng tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển sản xuất nhằm hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tập trung làm tốt công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. Nhờ vậy sản xuất nông nghiệp của địa phương có bước phát triển mạnh, cơ cấu cây trồng và mùa vụ chuyển dịch nhanh. Tổng giá trị từ sản xuất ngành nông nghiệp đạt 66,533 tỷ đồng chiếm 13,01% tổng giá trị thu nhập toàn xã.

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao mang lại năng suất và cải thiện thu nhập cho người nông dân

Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao mang lại năng suất và cải thiện thu nhập cho người nông dân. (Ảnh: Phương Nam)

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng có những bước phát triển đáng kể. Nhân dân đã tập trung đưa máy móc, kỹ thuật vào sản xuất tạo năng suất cao, nâng cao thu nhập, giá trị của sản phẩm giảm sức lao động thủ công như: Gò hàn, sản xuất sản phẩm từ gỗ, vận tải, xây dựng, dệt chiếu, may mặc. Cơ cấu lao động cũng chuyển dịch mạnh mẽ từ lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp sản xuất ở các nhà máy xí nghiệp mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhân dân. Nguồn thu nhập của nhân dân trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh với 8 doanh nghiệp, 354 cơ sở kinh doanh cá thể, nhiều cơ sở kinh doanh có quy mô đầu tư lớn. Với lợi thế về vị trí địa lý trong những năm gần đây các hộ gia đình đã đầu tư mở rộng quy mô và hình thức kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng các sản phẩm an toàn. Trên địa bàn xã có chợ Hội có lịch sử hình thành lâu đời thu hút 156 hộ cá thể tham gia kinh doanh, là nơi giao lưu buôn bán của nhân dân trong xã và các xã lân cận.

Nhờ vậy, thu nhập của người dân ngày càng cao từng bước đáp ứng được nhu cầu cuộc sống kể cả về vật chất lẫn tinh thần; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn xã giảm. Thu nhập bình quân đầu người từ 28,2 triệu đồng/người/năm tại thời điểm công nhận xã NTM đến nay đã đạt 59,28 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo thời điểm được công nhận xã NTM là 4,15% đến nay qua quá trình xây dựng NTM nâng cao tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống đáng kể chỉ còn 0,17%.

Thực hiện chương trình xây dựng NTMNC, bộ mặt nông thôn xã Quảng Ngọc cũng có những thay đổi đáng kể khi những con đường liên thôn, những khu nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng được chỉnh trang, hoàn thiện đúng tiêu chí. Cụ thể, Quảng Ngọc đã hoàn thiện quy hoạch 28,236 km đường giao thông nông thôn;  xây dựng hội trường nhà văn hóa đa năng có diện tích sàn 425m2  với các trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện, lễ hội trên địa bàn xã; tất cả các thôn đều có nhà ăn hóa khang trang; nhiều con đường dân sinh được chỉnh trang phù hợp quy hoạch.

Nhà văn hóa khang trang và giao thông nông thôn xanh sạch của thôn ….

Nhà văn hóa khang trang và giao thông nông thôn xanh sạch  (Ảnh: Phương Nam)

Với những nỗ lực trong thời gian qua, sự đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân, cho đến thời điểm này, Quảng Ngọc đa hoàn thiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao với 100% các tiêu chí theo quy định được hoàn thành. Đây là thành quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân Quảng Ngọc khi thực hiện một chương trình, một nhiệm vụ lớn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước suốt thời gian vừa qua. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGỌC- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373676217

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa