Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hiệu quả kinh tế từ đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã Quảng Ngọc

Xác định tăng thu nhập cho người nông dân là chỉ tiêu trọng tâm, mang tính cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới ở mọi thời kỳ, Quanngr Ngọc đặt mục tiêu thu nhập của người nông dân phải tăng. Để thực hiện mục tiêu đó, sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành ưu tiên hàng đầu. Với phương hướng chỉ đạo đó, UBND xã Quảng Ngọc đã xây dựng đề án ’’Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao và ổn định thu nhập, ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn xã.

Với hơn 59% diện tích tự nhiên là dất nông nghiệp, Quảng Ngọc có lợi thế mạnh trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở xác định sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành ưu tiên hàng đầu nhằm ổn định đời sống nhân dân. Trong đó, đề cao nhiệm vụ phát huy hiệu quả của sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được xây dựng. thông qua đề án người dân tập trung tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với trồng trọt, mở rộng quy mô chăn nuôi chú trọng yếu tố đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm. Đồng thời tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp bằng cách kêu gọi, liên kết của các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

          Từ đó, xã thực hiện tích tụ tập trung được 112ha đất sản xuất lúa để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo hàng hóa quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao,trong đó, chuyển đổi được 3.4 ha diện tích trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây đào tại xứ đồng, đất liền kề hộ mang lại hiệu quả kinh tế có giá trị cao.

Chuyển đổi diện tích trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế có giá trị cao.

 

Tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm đạt 6200 tấn; Bình quân lương thực đầu người đạt 718 kg/người/năm. Đã có sản phẩm đã được chứng nhận VIETGAP năm 2019 và đang thực hiện quy trình sản xuất xây dựng sản phẩm OCOP. Ngành chăn nuôi cũng co những bước phát triển đáng kể. Tổng đàn vật nuôi đạt 68.000 con. Hiện nay toàn xã có 5 mô hình trang trại, gia trại tổng hợp, trong đó có 2 trang trại chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng cây, 3 gia trại có quy mô tổng đàn hàng nghìn con gia cầm trở lên. Ngành nuôi trồng thủy sản cũng đã đưa một số sản phẩm mới vào ao nuôi nâng cao thu nhập đảm bảo vệ sinh ATTP và VSMT như: cá nước ngọt, ếch, ốc nhồi.... Tổng giá trị từ sản xuất ngành nông nghiệp đạt 66,533 tỷ đồng chiếm 13,01% tổng giá trị thu nhập toàn xã.

Ngoài ra, còn 565 hộ có diện tích đất vườn nhỏ hơn 500 m2 đã được UBND xã tuyên truyền, vận động các chủ vườn mạnh dạn chặt bỏ các cây trồng có giá trị kinh tế thấp, dọn sạch vườn tạp thay thế bằng các cây ăn quả, cây rau màu, cây hoa có giá trị kinh tế cao.

 Đến nay cơ bản các vườn trên địa bàn xã đã được bố trí các cây trồng hợp lý, khoa học. Đặc biệt, công tác sản xuất nông nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ được khuyến khích, tạo điều kiện về nhiều mặt. Cơ bản các diện tích vườn hộ đã và đang được đầu tư hệ thống tưới khoa học, tiết kiệm; trồng rau hữu cơ; sử dụng chế phẩm sinh học; sử dụng giống, vật tư có nguồn gốc, đảm bảo ATTP; Cơ giới hóa sản xuất được đầu tư ứng dụng ở tất cả các khâu từ làm đất - gieo cấy đến thu hoạch, thu hoạch, phơi sấy.

Các sản phẩm hàng hóa sản phẩm ra từ vườn hộ chủ yếu là các loại rau, củ, quả, cá, thịt gia súc, gia cầm … phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương và một phần bán ra thị trường; Ban chỉ đạo ATTP xã, tổ giám sát thôn thường xuyên kiểm tra giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho sản phẩm bán ra thị trường

Đồng thời với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp (HTX DV NN) cũng được thành lập nhằm mục đích duy trì các điều kiện sản xuất, cung cấp các DV, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân như: duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng cầu cống, kênh mương và các bờ bao; cung ứng giống, phân bón, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ bao tiêu sản phẩm lúa.

Có thể khẳng định, hoạt động của HTX đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp ở địa phương đảm bảo theo mô hình liên sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đó là chuỗi sản xuất lúa gạo hàng hóa theo hướng công nghệ cao.

Lãnh đạo xã cùng bà con thăm cánh đồng mẫu đánh giá năng suất lúa

 

Có thể khẳng định, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã góp phần quan trọng, tích cực trong việc cải tổ lối sản xuất nông nghiệp truyền thống, manh mún, đưa sản xuất nông nghiệp ở Quảng Ngọc hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ theo xu hướng của thời đại, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người nông dân. Đây cũng chính là điểm sáng trong lộ trình 2 năm xây dựng NTMNC của xã Quảng Ngọc đang được ghi nhạn và phát huy.

Trong thời gian tới, phát huy những thành quả đã đạt được Quảng Ngọc sẽ  tiếp tục tuyên truyền, vận động những vườn hộ sản xuất kém hiệu quả, loại bỏ các cây các cây trồng có giá trị thấp để quy hoạch lại cho phù hợp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, đưa các cây con giống mới có năng xuất, hiệu quả cao vào canh tác, tiếp tục khuyến khích nhân dân tích tụ đất đai để tạo ra vùng sản xuất tập trung, liên kết bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, dựa vào lợi thể phát triển của địa phương, tìm các đối tác liên kết sản xuất để đưa các loại cây trồng có hiệu quả cao vào sản xuất, ổn định thị trường đầu ra cho nhân dân.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGỌC- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373676217

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa