Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Huyện Quảng Xương: 27/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đạt và vượt kế hoạch

Sáng 15-12, HĐND huyện Quảng Xương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 5 để đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2021 là đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong điều kiện chịu những tác động do dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quảng Xương đã chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. 27/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

[Huyện Quảng Xương: 27/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đạt và vượt kế hoạch] Đồng chí Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương khai mạc kỳ họp.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,5%, giá trị sản xuất 2021 ước đạt 17.402 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 85.219 tấn, bằng 103,92% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 6.802,6 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 45 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt 1.305,087 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Thành lập mới 100 doanh nghiệp. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực; Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Các chế độ, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Quốc phòng tiếp tục được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

[Huyện Quảng Xương: 27/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đạt và vượt kế hoạch] Lãnh đạo UBND huyện trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, HĐND, Thường trực HĐND huyện đã bám sát chương trình, nghị quyết đã ban hành để triển khai, chỉ đạo, điều phối thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả tích cực. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện tiếp tục được lên, đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; ban hành 173 nghị quyết, tổ chức giám sát được 5 chuyên đề, 74 cuộc khảo sát, giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện…

[Huyện Quảng Xương: 27/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đạt và vượt kế hoạch] Đại biểu trình bày báo cáo và thảo luận tại kỳ họp.

Năm 2022 huyện Quảng Xương đề ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,5% trở lên; Giá trị từ xuất khẩu hàng hóa đạt 30 triệu USD; Thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/người/năm trở lên. Tổng sản lượng lương thực đạt 75.000 tấn trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6.500 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước so với dự toán giao từ 15% trở lên. Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao 6 xã, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 37 thôn NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,28%...

[Huyện Quảng Xương: 27/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đạt và vượt kế hoạch] Diễn ra trong 2 ngày (15 và 16-12), kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Trong thời gian 2 ngày (15 và 16-12) Kỳ họp xem xét, thảo luận 9 báo cáo, 14 tờ trình của UBND huyện, của Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2021; nghe tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp, tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết, thông qua các dự thảo nghị quyết.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGỌC- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373676217

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa