Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông tin liên hệ

  Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hoá

  02373676271

  02373676271

  quangngoc.quangxuong@thanhhoa.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG NGỌC- HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373676217

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa